— «Δάπεδο» 2010: Μαρμάρινη Τοιχογραφία —

  • «Δάπεδο» 2010: Μαρμάρινη Τοιχογραφία
  • «Δάπεδο» 2010: Μαρμάρινη Τοιχογραφία
  • «Δάπεδο» 2010: Μαρμάρινη Τοιχογραφία
  • «Δάπεδο» 2010: Μαρμάρινη Τοιχογραφία
  • «Δάπεδο» 2010: Μαρμάρινη Τοιχογραφία
  • «Δάπεδο» 2010: Μαρμάρινη Τοιχογραφία